PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

AGRICULTURA

    Potential economic
    Potentialul agricol
   
Pe teritoriul comunei Scinteia, activitatile agricole se desfasoara pe o suprafata de 3129 ha ceea ce reprezinta 74,84 % din total fond funciar. Din aceasta suprafata, 152 ha. apartin unor institutii publice, iar diferenta de 2458 ha sunt in proprietate privata individuala.
    Pe un locuitor revine in medie 0.82 ha teren agricol. In comuna exista 1414 proprietati funciare cu 2458 ha, rezultate prin aplicarea legii nr. 18/199, revenind in medie pe o proprietate 1.74 ha, aproape de nivelul mediu pe judet (1,80 ha).     Se remarca faptul ca numarul proprietatilor funciare este mai mare decat numarul gospodariilor, ceea ce sugereaza existenta unui numar de proprietari cu domiciliul in alte localitati si existenta unor gospodarii cu mai multe proprietati.
    In anul 1996 in comuna existau 14 asociatii familiale fara personalitate juridica ce detineau 210 ha (cca. 15 ha pe exploatare agricola). In structura culturilor predomina culturile de camp.
    Din punct de vedere al zonarii productiei agricole comuna se incadreaza in zona a X-a, zona Tibanesti, favorabila productiei de cereale si lapte.

    Conform studiilor,  teritoriul comunei Scinteia se incadreaza in:

  • zona de fertilitate III pentru arabil si pentru gradini de legumesi zarzavaturi;
  • zona de fertilitate IV pentru vii, livezi, pasuni
  • zona de fertilitate III pentru fanete.

    Potentialul productiv al pamantului exprimat in note de bonitare este pentru majoritatea culturilor superior mediei pe judet.

    Potentialul productiv al comunei Scinteia:

    Productia agricola vegetala
    Cu toate ca pe teritoriul comunei sunt terenuri bune pentru agricultura productiile sunt sub potentialul zonei.
    Se constata ca o parte a terenului arabil nu a fost cultivat (cca. 350 ha) in anul 1996. Mai mult de 50,0 % din suprafata cultivata este destinata culturii porumbului, structura culturilor de camp fiind dezechilibrata ceea ce face imposibila practicarea unei rotatii corespunzatoare a culturilor.
    Suprafata maxima irigabila pentru culturile de camp este estimata la cca. 175 ha. in conditiile refacerii acumularilor.

    Productia vegetala (principalele culturi):

    Productia agricola animaliera
    Productia animaliera a cunoscut o diminuare dupa 1990, in special la bovine care s-au redus sub aspectul efectivelor odata cu desfiintarea sectorului zootehnic al C. A. P. Efectivele de ovine si porcine au crescut intr-o oarecare masura, dar se considera ca si in aceste cazuri productia este asigurata doar pentru nevoile gospodariei si mai putin pentru comercializare. Asigurarea cu lapte este considerata nemultumitoare avand in vedere ca o vaca in lactatie revine la cca. 10 persoane.
    Densitatea animalelor este moderata fiind la sfarsitul anului 1996 de cca. 60 UVM/100 ha arabil + pasuni + fanete si respectiv 310 UVM/100 ha pasune, ceea ce indica posibilitatea de crestere a efectivelor.

    Productia animaliera la sfarsitul anului 2007. Efective

 

    Fondul funciar si intravilanul actual
    Fondul funciar

    Fondul funciar al comunei Scinteia la data de 01.01.2007

     Intravilanul actual

    Desi ponderea pajistilor si fanetelor este destul de mare (cca. 17,0%) in cadrul patrimoniului funciar al comunei, acestea nu asigura cantitati suficiente de furaje, practic fiind supuse fenomenelor degenerative (eroziuni pe coaste si inundari in zonele de ses).

    Servicii pentru agricultura
    Comuna are servicii de mecanizare asigurate de catre persoane fizice/juridice care detin tractoare si utilaje agricole. In comuna existau la inceputul anului 1997 cca. 35 tractoare si 8 combine pentru cereale. Tractoarele fac parte din categoria celor de putere medie (65 C.P.). Incarcatura medie pe un tractor este de cca. 60 ha teren arabil (sub media pe judet - cca. 80 ha), iar la combine incarcatura este de cca. 240 ha teren arabil. Desi se apreciaza ca gradul de dotare cu masini agricole este satisfacator, practic parcul este cu uzura inaintata (cca. 70.0%) ceea ce impune o majorare a parcului de tractoare (cca. 5.0 %) si o inlocuire a structurii actuale de masini si agregate mecanice in proportie de 70.0 %. Serviciile de asistenta tehnica sunt asigurate de Centrul Agricol, serviciile sanitar veterinare de catre Circumscriptia sanitara-veterinara, iar insamantarea artificiala a animalelor este asigurata de un punct de insamantari.

    Activitatea silvica si exploatarea apelor
    Comuna are un perimetru silvic de 499 ha, ceea ce reprezinta 47.3% din totalul terenurilor neagricole. Datorita ponderii ridicate a terenurilor neproductive in total neagricol (317 ha reprezentand 30.1 %) si a unor fenomene degenerative complexe a terenului agricol (eroziune, alunecari, ravene) ce afecteaza peste 65 % din agricol, este posibil pe viitor, extinderea perimetrelor silvice cu rol de protectie si de recuperare a terenurilor neproductive.
    Desi evidentele cadastrale consemneaza ca in comuna Scinteia ar exista 45 ha. luciu de apa aceasta suprafata este in prezent ocupata de pasuni si fanete. Exista totusi lucrarile hidrotehnice (barajele) la iazul din Scinteia (23 ha suprafata) si la iazul din Borosesti (5 ha suprafata, puternic comatat).

    Activitati neagricole
    Activitati industriale

    Activitatile de natura industriala sunt slab reprezentate in economia comunei. Cele mai dezvoltate sunt cele legate de procesarea productiei agricole si prelucrarea unor resurse locale:

  • in localitatea Scinteia: moara de porumb si grau, brutarie, sectie de prelucrare a lemnului, mici ateliere ale meseriasilor individuali (tamplarie, cojocarie, croitorie etc.). De remarcat ca atelierul de olarie nu mai functioneaza din lipsa de personal calificat, iar abatorul este inchis fiind considerat nerentabil.
  • in localitatea Borosesti: moara de capacitate mica si cateva ateliere mestesugaresti. Aici este reprezentata mai bine industria casnica legata de prelucrarea lanii (covoare).
  • in celelalte sate componente gasim mici ateliere de prelucrare a lemnului (tamplarie, dogarie), o fierarie improvizata (satul Tufesti), un numar mic de croitori etc.

    Alte activitati cu caracter economic
    Reteaua comerciala are prin Cooperativa de consum 5 magazine de desfacere cu amanuntul si 2 unitati de alimentatie publica la care se adauga un numar de SRL-uri si asociatii familiale (cca. 40 unitati) specializate in comert.      In cadrul dispensarului uman din Scinteia functioneaza o farmacie. Activitatea de economisire si de creditare este asigurata de Cooperativa de credit Scinteia. Activitatile de posta si telecomunicatii sunt asigurate de posta Scinteia. Serviciile pentru transportul de calatori sunt asigurate de gara C.F. Scinteia. Reparatiile pentru obiectele electrice de uz casnic sunt asigurate de o unitate, iar reparatiile pentru incaltammte sunt facute de catre cativa meseriasi.