PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

COMUNICATE DE PRESA

Comisia locala Scanteia pentru R.P.L. 2011-08-08
Judetul Iasi


In atentia persoanelor interesate de recensamantul populatiei si al locuintelor
din octombrie 2011


     In conformitate cu prevederile HG nr. 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea RPL 2011 (cu modificarile   si   completarile ulterioare), in perioada 1 – 31.08.a.c., autoritatile administratiei publice locale vor asigura recrutarea si selectarea recenzorilor, recenzorilor sefi si a responsabililor de circumscriptii (coordonatorilor); aceste persoane vor fi selectate din randurile salariatilor primariilor, ale personalului didactic, specialistilor din administratie, economie, informatica, precum si dintre pensionari si studenti etc., avand cel putin studii medii.

    Criteriile recomandate de catre Comisia centrala de recensamant pentru recrutarea si selectarea acestor persoane sunt urmatoarele:
 • Cetatenia romana;
 • Varsta minima 18 ani impliniti;
 • Studii medii sau superioare;
 • Sa cunoasca limba romana (scris, citit, vorbit);
 • Sa nu aiba cazier judiciar;
 • Sa aiba capacitatea de a desfasura activitati de teren pe toata durata recensamantului (inclusiv in zilele de sambata si duminica);
 • Sa aiba o tinuta decenta si un limbaj corespunzator;
 • Sa nu aiba probleme de dictie, sa poata citi materialele redactate cu  font mic, sa aiba un scris citet;
 • Sa participe la instructajele organizate de catre Comisia judeteana de recensamant;
 • Sa aiba capacitatea de a face corelatii logice si calcule simple si corecte, pentru verificarea si centralizarea datelor;
 • In zonele cu populatie de alta etnie decat cea romana, cunoasterea problemelor specifice si a limbii etniei respective reprezinta un avantaj, in aceste cazuri primariile urmand sa se consulte si cu reprezentantii minoritatilor;
 • Este utila detinerea unui telefon mobil, pentru o comunicare eficienta cu recenzorii sefi si cu coordonatorii;
 • Semnarea unui angajament privind pastrarea caracterului confidential al informatiilor declarate si inscrise in formularele de recensamant.
      In conformitate cu Normele de functionare a comisiilor locale de recensamant (aprobate de catre CCR), comisiile municipale, orasenesti si comunale asigura intocmirea si verificarea listelor personalului de recensamant, pe care le transmit spre aprobare Comisiei judetene, dupa care vor repartiza aceste persoane pe sectoare, sectii si circumscriptii de recensamant. Se va avea in vedere si o rezerva de personal (de cca 10 %), pentru rezolvarea  unor situatii deosebite (renuntari, imbolnaviri, eventuale suplimentari de sectoare etc.).

     Comisiile locale de recensamant vor asigura publicarea pe site-urile proprii(sau in alte forme) conditiile si criteriile de recrutare si selectie (perioada de inscriere, criterii de angajare, actele necesare: cerere de inscriere, copie dupa C.I., copie dupa actul de studii etc.).

     Numarul sectoarelor si sectiilor de recensamant alocate pentru fiecare localitate vor fi comunicate in timp util de catre Secretariatul tehnic al Comisiei judetene, dupa validarea activitatilor de sectorizare (pentru estimare, se vor lua in calcul cca 100 locuinte si/sau 300 persoane pentru fiecare sector de recensamant).

     Aprobarea si definitivarea listelor personalului de recensamant se va face pe baza sustinerii unui test privind intocmirea corecta a formularelor de recensamant (pentru propria gospodarie/locuinta), cu ocazia participarii la  actiunile de instruire; persoanele care nu vor obtine punctajul necesar in urma testului nu vor fi trecute pe listele finale, aprobate de C.J.R.

     Plata personalului de recensamant se va face din bugetul MAI (prin intermediul Institutiei Prefectului), in conformitate cu prevederile art. 10 din HG nr. 1502/2009 (cu modificarile si completarile ulterioare); drepturile si obligatiilenpersonalului de recensamant vor fi inscrise in Conventiile civile de prestari servicii, care urmeaza a fi semnate ulterior cu Institutia Prefectului.


Hotararea nr. 1 din 10.03.2020 a CLSU suspendare temporara piata traditionala 17.03.2020 10:28 Detalii