PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL


TABEL NOMINAL

CONSILIERI LOCALI

MANDATUL 2016-2020

 

 

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Apartenenţa politică

1.       

ALEXA

NELU-LOREDAN

PSD

2.       

ANDRIEȘ

MIHAI

PSD

3.       

ANECULĂESEI

CONSTANTIN

PSD

4.       

APETREI

GHEORGHE

PSD

5.       

ATASIEI

VIOREL

PSD -Viceprimar

6.       

BUSUIOC

VASILE

ALDE

7.       

CHIRIAC

PETRICĂ

PNL

8.       

CODREANU

CONSTANTIN

UNPR

9.       

DARABANĂ A.

MIHAI

PNL

10.  

DARABANĂ V.

MIHAI

PNL

11.  

IFTIME

MIHAI

PNL

12.  

NETCĂ

LIVIU-DANIEL

PMP

13.  

RĂDEANU

MIHĂIŢĂ

PSD

14.  

SĂCĂLEANU

SILVICA

PER

15.  

TĂCUŢANU

GABI-IONEL

PNL

 

 

Fisiere:

» 2019
» H.C.L. nr. 1 din 31.01.2019 - privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul bugetului local pe anul 2018
» H.C.L. nr. 2 din 31.01.2019 - privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scinteia [...]
» H.C.L. nr. 3 din 31.01.2019 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2019 [...]
» H.C.L. nr. 4 din 31.01.2019 - privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa [...]
» H.C.L. nr. 5 din 31.01.2019 - privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului [...]
» H.C.L. nr. 6 din 31.01.2019 - privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica [....]
» H.C.L. nr. 7 din 31.01.2019 - privind compensarea chiriei cu suma de 43.915 lei [...]
» H.C.L. nr. 8 din 31.01.2019 - privind stabilirea, denumirea si avizarea statiilor de pe traseele transportului public [....]
» H.C.L. nr. 9 din 31.01.2019 - privind aprobarea unor plati din bugetul local [...]
» H.C.L. nr. 10 din 28.02.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» H.C.L. nr. 11 din 28.02.2019 - privind aprobarea Raportului Primarului [...]
» H.C.L. nr. 12 din 28.02.2019 - privind aprobarea reevaluarii activelor fixe [...]
» H.C.L. nr. 13 din 28.02.2019 - privind aprobarea executiei bugetelor intocmite [...]
» H.C.L. nr. 14 din 28.02.2019 - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2018
» H.C.L. nr. 15 din 28.02.2019 - privind concesionarea iazului piscicol colmatat [...]
» HCL nr. 16 din 28.02.2019 - privind aprobarea documentatiei de inchiriere a terenului in suprafata de 923,99 mp [...]
» H.C.L. nr. 17 din 28.02.2019 - privind suplimentarea unor plati din bugetul local si a listei de investitii provizorii pe anul 2019
» H.C.L. nr. 18 din 31.01.2019 - privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» H.C.L. nr. 19 din 28.02.2019 - privind aprobarea Planului de Paza al comunei Scanteia [...]
» H.C.L. nr. 20 din 28.02.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinte [...]
» HCL nr. 21 din 08.03.2019 - privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Ipatele - Draguseni - Scheia - Mironeasa [...]
» H.C.L. nr. 22 din 28.03.2019 - privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Scinteia [...]
» H.C.L. nr. 23 din 29.03.2019 - privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor [...]
» H.C.L. nr. 24 din 28.03.2019 - privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital a serviciului [...]
» H.C.L. nr. 25 din 28.03.2019 - privind aprobarea incheierii Contractului de prestari servicii de depozitare [...]
» H.C.L. nr. 26 din 28.03.2019 - privind indexarea impozitelor si taxelor locale [...]
» H.C.L. nr. 27 din 28.03.2019 - privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc [...]
» H.C.L. nr. 28 din 28.03.2019 - privind gospodarie comunei Scinteia [...]
» H.C.L. nr. 29 din 29.03.2019 - privind reactualizarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local [...]
» H.C.L. nr. 30 din 25.04.2019 - privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli [...]
» H.C.L. nr. 31 din 25.04.2019 - privind aprobarea executiei bugetelor întocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2019
» H.C.L. nr. 32 din 25.04.2019 - privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scânteia
» H.C.L. nr. 33 din 25.04.2019 - privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul Modernizare drumuri locale în comuna Scânteia
» H.C.L. nr. 34 din 25.04.2019 - privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul Reabilitarea modernizarea , extinderea [...]
» H.C.L. nr. 35 din 25.04.2019 - privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local în comuna Scânteia
» H.C.L. nr. 36 din 25.04.2019 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor [...]
» H.C.L. nr. 37 din 25.04. 2019 - privind aprobarea participarii U.A.T. Scânteia în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice [...]
» H.C.L. nr. 38 din 25.04.2019 -privind aprobarea concedierii individuale a personalului contractual , ca urmare a restrângerii activitatii si desfiintarii unor posturi [...]
» H.C.L. nr. 39 din 25.04.2019 - privind actualizarea Codului de conduita al functionarilor publici si al persoanlului contractul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
» Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39 din 25.04.2019 - Codul de conduita
» Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 39 din 25.04.2019 - Codului de conduita
» H.C.L. nr. 40 din 30.05.2019 - aprobaea Programului anual al achizitiilor publice [...]
» H.C.L. nr. 41 din 30.05.2019 - stabilirea componentei echipei mobile pentru interventii [...]
» H.C.L. nr. 42 din 30.05.2019 intocmirea registrului agricol la nivelul UAT Scanteia [...]
» H.C.L. nr. 43 din 30.05.2019 aprobarea formularului tipizat [...]
» H.C.L. nr. 44 din 30.05.2019 - concesionarea terenului intravilan [...]
» H.C.L. nr. 45 din 30.05.2019 - actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii [...]
» H.C.L. nr. 46 din 30.05.2019 - actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii [...]
» H.C.L. nr. 47 din 30.05.2019 - actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii [...]
» H.C.L. nr. 48 din 30.05.2019 - alegerea presedintelui de sedinta [...]
» H.C.L. nr. 49 din 27.06.2019 - modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa [...]
» H.C.L. nr. 50 din 27.06.2019 - rectificarea bugetului local din anul 2019
» H.C.L nr. 51 din 27.06.2019 - actualizarea R.O.F. si R.O.I. al aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia [...]
» Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 51-2019 - R.O.F.
» Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 51-2019 - R.O.I.
» H.C.L nr. 52 din 27.06.2019 instituirea taxei pentru [...]
» H.C.L. nr. 53 din 27.06.2019 - privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al com. Scanteia [...]
» H.C.L. nr 54 din 27.06.2019 - privind aprobarea documentatiei de inchiriere a spatiului din incinta politiei locale [...]
» H.C.L. nr. 55 din 27.06.2019 - privind aprobarea Programului manifestarilor cultural sportive si alocarea [...]
» H.C.L. nr. 56 din 27.06.2019 - revocarea H.C.L. nr. 38-25.04.2019 privind aprobarea concedierii individuale a personalului contractual [...]
» H.C.L. nr. 57 din 27.06.2019 - revocarea H.C.L. nr. 44-30.05.2019 concesionarea terenului intravilan satul Lunca Rates in suprafata de 660mp din domeniul privat
» H.C.L. nr. 58 din 27.06.2019 - aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului
» H.C.L. nr. 59 din 27.06.2019 - aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2019
» H.C.L. nr. 60 din 27.06.2019 - trecerea din proprietatea publica în proprietatea privata a comunei Scânteia
» H.C.L. nr. 61 din 25.07.2019 - aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 25.07.2019
» H.C.L. nr. 62 din 25.07.2019 - aprobarea procesului verbal 27.06.2019
» H.C.L. nr. 63 din 25.07.2019 - aprobarea executiei bugetelor întocmite pe cele doua luni pe trimestrul II anul 2019
» H.C.L. nr. 64 din 25.07.2019 - aprobarea indicatorilor technico economici [...]
» H.C.L. nr. 65 din 25.07.2019 - aprobarea intocmirii doc. pt intretinerea spatiului [...]
» H.C.L. nr. 66/25.07.2019 - alocarea sumei de 3.500 lei [...]
» H.C.L. nr. 67 din 29.08.2019 privind aprobarea ordinii de zi [...]
» H.C.L. nr. 68 din 25.07.2019 - privind aprobarea procesului verbal [...]
» H.C.L. nr. 69 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» H.C.L. nr. 70 din 29.08.2019 privind aprobarea transferului unor sume din bugetul local [...]
» H.C.L. nr. 71 din 29.08.2019 privind numirea domnului Carlescu Gabriel-Vasile [...]
» H.C.L. nr. 72 din 29.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» H.C.L. nr. 73 din 26.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi [...]
» H.C.L. nr. 74 din 26.09.2019 privind aprobarea procesului verbal [...]
» H.C.L. nr. 75 din 26.09.2019 privind aprobarea actualizarii [...]
» H.C.L. nr. 76 din 26.09.2019 acordarea mandatului special in vederea [...]
» H.C.L. nr. 77 din 26.09.2019 acordarea mandatului reprezentantului UAT [...]
» H.C.L. nr. 78 din 26.09.2019 privind achizitionarea unei centrale termice [...]
» H.C.L. nr. 80 din 24.10.2019 privind aprobarea ordinii de zi [...]
» H.C.L. nr. 81 din 24.10.2019 privind aprobarea procesului verbal [...]
» H.C.L. nr. 82 din 24.10.2019 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite [...]
» H.C.L. nr. 83 din 24.10.2019 privind rectificarea bugetului local in anul 2019
» H.C.L. nr. 84 din 24.10.2019 privind actualizarea Regulamentului de organizare [...]
» H.C.L. nr. 85 din 24.10.2019 privind achizitionarea de sisteme de supraveghere [...]
» H.C.L. nr. 86 din 24.10.2019 privind aprobarea organigramei [...]
» H.C.L. nr. 87 din 24.10.2019 privind schimbarea titularilor contractului de concesionare [...]
» H.C.L. nr. 88 din 24.10.2019 privind aprobarea PUZ [...]
» H.C.L. nr. 89 din 24.10.2019 privind aprobarea modificarii devizului general [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006