PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Scanteia, judetul Iasi are urmatoarea componenta:
  • ALEXA CONSTANTIN - P.P.-D.D.
  • ANECULAESEI CONSTANTIN - U.S.L.
  • ASTEFANEI MIHAI - U.S.L.
  • ATASIEI VIOREL - U.S.L. (viceprimar)
  • BACIU COSTEL - P.D.L.
  • CURCUDEL LIA - P.P.-D.D.
  • DARABANA MIHAI - P.P.-D.D.
  • ICHIM VASILE - P.P.-D.D.
  • IFTIME MIHAI - U.S.L.
  • MIRON PETRICA - U.S.L.
  • NETCA LIVIU-DANIEL - P.P.-D.D.
  • RADEANU MIHAITA - U.S.L.
  • SACALEANU SILVICA - INDEPENDENT
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 01/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunile de functionare si de dezvoltare, sursa A
» HCL nr.13/23.02.2017 - privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare [ .... ]
» HCL nr. 2/26.01.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.14/23/03/2017 - privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2017
» HCL nr. 3/26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia, judetul Iasi [...]
» Anexa la HCL nr. 3/26.01.2017
» HCL nr.15/23.02.2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 4/26.01.2017 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei locale Scanteia, judetul Iasi pentru anul 2017
» HCL nr.16/23.02.2017 - privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei scanteia,judetul Iasi,pentru anul 2016
» HCL nr. 5/26.01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 73/24.11.2016 [...]
» HCL nr.17/23.03.2017 - privind infiintarea postului de Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,studii (M) treapta II,in cadrul compartimentului S.V.S.U din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia,
» HCL nr. 6/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a modifcarii TVA cu 19%
» HCL nr.18/23.02.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia,jud.Iasi pentru lunile martie - mai 2017
» HCL nr. 7/10.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuielo care nu se finanteaza de la bugetul de stat ca urmare a modificarii TVA
» HCL nr. 8/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiati ca urmare a modificarii TVA
» HCL nr. 9/10.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoria de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul "Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu"
» HCL nr. 10/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii din bugetul local privind lucrarea "Modernizare drumuri locale in comuna Scanteia jud Iasi"
» HCL nr. 11/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitii "Amenajare piata traditionala in comuna Scanteia jud. Iasi"
» HCL nr. 12/10.02.2017 privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor in domeniul achizitiilor publice
» HCL nr. 19/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu, comuna Scanteia, judetul Iasi"
» HCL nr. 20/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare podului situat pe DC 63 in localitatea Borosesti, comuna Scanteia, judetul Iasi si construire podet s
» HCL nr. 21/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale "Axinte Uricariul" [...]"
» HCL nr. 22/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal Scanteia [...]"
» HCL nr. 23/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale Bodesti din localitatea Bodesti, comuna Scante
» HCL nr. 24/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigirare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal Bodesti [...] "
» HCL nr. 25/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizarea si dotarea Scolii Primare Lunca Rates [...]"
» HCL nr. 26/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Extinderea, modernizarea si dotarea dispensarului uman [...]"
» HCL nr. 27/30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 [...]
» HCL nr. 28/30.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi [...]
» HCL nr. 29/30.03.2017 privind transformarea postului vacant de consilier(S), clasa I, gradul profesional debutant [...]
» HCL nr. 30/30.03.2017 privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, incepand cu anul 2017
» HCL nr. 31/30.03.2017 privind modificarea elementelor de identificare la pozitia nr. 26 din anexa la HCL nr 12/26.03.2015 [...]
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006