PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Scanteia, judetul Iasi are urmatoarea componenta:
  • ALEXA CONSTANTIN - P.P.-D.D.
  • ANECULAESEI CONSTANTIN - U.S.L.
  • ASTEFANEI MIHAI - U.S.L.
  • ATASIEI VIOREL - U.S.L. (viceprimar)
  • BACIU COSTEL - P.D.L.
  • CURCUDEL LIA - P.P.-D.D.
  • DARABANA MIHAI - P.P.-D.D.
  • ICHIM VASILE - P.P.-D.D.
  • IFTIME MIHAI - U.S.L.
  • MIRON PETRICA - U.S.L.
  • NETCA LIVIU-DANIEL - P.P.-D.D.
  • RADEANU MIHAITA - U.S.L.
  • SACALEANU SILVICA - INDEPENDENT
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 01/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului la sectiunile de functionare si de dezvoltare, sursa A
» HCL nr.13/23.02.2017 - privind aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare [ .... ]
» HCL nr. 2/26.01.2017 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.14/23/03/2017 - privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane,materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2017
» HCL nr. 3/26.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia, judetul Iasi [...]
» Anexa la HCL nr. 3/26.01.2017
» HCL nr.15/23.02.2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 4/26.01.2017 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei locale Scanteia, judetul Iasi pentru anul 2017
» HCL nr.16/23.02.2017 - privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei scanteia,judetul Iasi,pentru anul 2016
» HCL nr. 5/26.01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 73/24.11.2016 [...]
» HCL nr.17/23.03.2017 - privind infiintarea postului de Cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,studii (M) treapta II,in cadrul compartimentului S.V.S.U din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scanteia,
» HCL nr. 6/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ca urmare a modifcarii TVA cu 19%
» HCL nr.18/23.02.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia,jud.Iasi pentru lunile martie - mai 2017
» HCL nr. 7/10.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuielo care nu se finanteaza de la bugetul de stat ca urmare a modificarii TVA
» HCL nr. 8/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiati ca urmare a modificarii TVA
» HCL nr. 9/10.02.2017 privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoria de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul "Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu"
» HCL nr. 10/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii din bugetul local privind lucrarea "Modernizare drumuri locale in comuna Scanteia jud Iasi"
» HCL nr. 11/10.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitii "Amenajare piata traditionala in comuna Scanteia jud. Iasi"
» HCL nr. 12/10.02.2017 privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor in domeniul achizitiilor publice
» HCL nr. 19/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum de utilitate publica Scanteia-Rediu, comuna Scanteia, judetul Iasi"
» HCL nr. 20/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare podului situat pe DC 63 in localitatea Borosesti, comuna Scanteia, judetul Iasi si construire podet s
» HCL nr. 21/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale "Axinte Uricariul" [...]"
» HCL nr. 22/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal Scanteia [...]"
» HCL nr. 23/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale Bodesti din localitatea Bodesti, comuna Scante
» HCL nr. 24/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigirare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu Program Normal Bodesti [...] "
» HCL nr. 25/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizarea si dotarea Scolii Primare Lunca Rates [...]"
» HCL nr. 26/08.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Extinderea, modernizarea si dotarea dispensarului uman [...]"
» HCL nr. 27/30.03.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 17 [...]
» HCL nr. 28/30.03.2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia, judetul Iasi [...]
» HCL nr. 29/30.03.2017 privind transformarea postului vacant de consilier(S), clasa I, gradul profesional debutant [...]
» HCL nr. 30/30.03.2017 privind gospodarirea comunei Scanteia, judetul Iasi, incepand cu anul 2017
» HCL nr. 31/30.03.2017 privind modificarea elementelor de identificare la pozitia nr. 26 din anexa la HCL nr 12/26.03.2015 [...]
» H.C.L. nr. 32-2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 1.720-20. 02.2016 încheiat cu S.C. HELIANTHUS PHARM S.R.L..pdf
» H.C.L. nr. 33-2017 privind aprobarea Actului aditional nr. 19 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa
» H.C.L. nr. 34-2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul I anul 2017
» H.C.L. nr. 35-2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral din comuna Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 36/25.05.2017 privind aprobarea Acordului de principiu pentru demararea lucrarilor de investitii [...]
» HCL nr. 37/25.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile iunie 2017- august 2017
» HCL nr. 38/25.05.2017 privind aprobarea transferului sumei de 50 mii lei [...]
» HCL nr. 39/28.06.2017 privind aprobarea Acordului de Cooperare intre comuna Scanteia, judetul Iasi, Romania si satul Loganesti, raionul Hincesti, Republica Moldova
» HCL nr. 40/28.06.2017 privind aprobarea Programului manifestarilor cultural sportive si alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local [...]
» HCL nr. 41/31.07.2017 privind aprobarea Actului Aditional nr. 20 [...]
» HCL nr. 42/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 43/31.07.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 44/31.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 73/24.11.2016 [...]
» HCL nr. 45/31.07.2017 privind implementarea proiectului "Achizitie buldoexcavator"[...]
» HCL nr. 46/31.07.2017 privind modificarea HCL nr. 57/29.11.2007 [...]
» HCL nr. 48/31.08.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 [...]
» HCL nr. 49/31.08.2017 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia, judetul Iasi a unei suprafete de teren intravilan satul Scanteia
» HCL nr. 50/31.08.2017 privind modificarea suprafetelor de teren la pozitiile 29, 31, 32, 45, 53 si 55 din domeniul public al comunei
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 50/31.08.2017
» HCL nr. 51/31.08.2017 privind identificarea amplasamentului cel mai avantajos din punct de vedere tehnic pentru Gospodarie de apa Scainteia [...]
» HCL nr. 52/31.08.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 53/31.08.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local [...]
» HCL nr. 54/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor si terenurilor de joaca pentru copii, aflate in domeniul public al Comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 55/31.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile septembrie 2017-noiembrie 2017
» HCL nr. 56/28.09.2017 privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern [...]
» HCL nr. 57/28.09.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Achizita de dotari si echipamente corporale si necorporale pentru Caminul cultural din satul Bucuresti, comuna Scanteia, judetul Iasi" [...]
» HCL nr. 58/28.09.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 59/28.09.2017 privind gestionarea Serviciului de Salubrizare al localitatilor comunei Scanteia
» HCL nr. 60/28.09.2017 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Scanteia [...]
» HCL nr. 61/28.09.2017 privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Scanteia, judetul Iasi
» Anexa la HCL nr. 61/28.09.2017
» HCL nr. 62/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 63/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii [...]
» Anexa la HCL nr. 61/28.09.2017
» HCL nr. 64/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 65/17.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si de asigurare a cofinantarii pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 66/27.10.2017 privind rectificarea bugetului local in anul 2017
» HCL nr. 67/27.10.2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III anul 2017
» HCL nr. 68/27.10.2017 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Documentul de Pozitie [...]
» HCL nr. 69/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Lunca Rates [...]
» HCL nr. 70/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia [...]
» HCL nr. 71/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia [...]
» HCL nr. 72/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia
» HCL nr. 73/27.10.2017 privind concesionarea terenului intravilan, satul Scanteia
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006