PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

CONSILIUL LOCAL


TABEL NOMINAL

CONSILIERI LOCALI

MANDATUL 2016-2020

 

 

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Apartenenţa politică

1.       

ALEXA

NELU-LOREDAN

PSD

2.       

ANDRIEȘ

MIHAI

PSD

3.       

ANECULĂESEI

CONSTANTIN

PSD

4.       

APETREI

GHEORGHE

PSD

5.       

ATASIEI

VIOREL

PSD -Viceprimar

6.       

BUSUIOC

VASILE

ALDE

7.       

CHIRIAC

PETRICĂ

PNL

8.       

CODREANU

CONSTANTIN

UNPR

9.       

DARABANĂ A.

MIHAI

PNL

10.  

DARABANĂ V.

MIHAI

PNL

11.  

IFTIME

MIHAI

PNL

12.  

NETCĂ

LIVIU-DANIEL

PMP

13.  

RĂDEANU

MIHĂIŢĂ

PSD

14.  

SĂCĂLEANU

SILVICA

PER

15.  

TĂCUŢANU

GABI-IONEL

PNL

 

 

Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/12.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 2/25.01.2018 privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Scanteia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 3/25.01.2018 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei locale Scantei, judetul Iasi
» HCL nr. 4/25.01.2018 privind aprobarea formei actualizate a regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi
» HCL nr. 5/25.01.2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2018 [...]
» HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018, al comunei Scanteia, judetul Iasi
» HCL nr. 7/25.01.2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public [...]
» HCL nr. 8/25.01.2018 privind aprobarea concedierii individuale a personalului contractual [...]
» HCL nr. 9/15.01.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Scanteia [...]
» HCL nr. 10/22.02.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiuni [...]
» HCL nr. 11/22.02.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 12/22.02.2018 privind aprobarea planurilor anuale pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare [...]
» HCL nr. 13/22.02.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 14/22.02.2018 privind aprobarea documentatiei de inchiriere a spatiului de la parterul blocului de locuinte [...]
» HCL nr. 15/22.02.2018 privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia [...]
» HCL nr. 16/22.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinte ale Consiliului local Scanteia, judetul Iasi, pentru lunile martie-mai 2018
» HCL nr. 17/29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 23
» HCL nr. 18/29.03.2018 referitoare la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii prin actul aditional nr. 24
» HCL nr.19/29.03.2018 - privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Achizitie buldoexcavator pentru comuna Scinteia, jud. Iasi" [....]
» H.C.L. nr. 20/29.03.2018 - privind modificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 21/29.03.2018 - privind concesionarea terenului intravilan , satul Ciocarlesti [....]
» H.C.L. nr. 22/29.03.2018 - privind concesionarea terenului intravilan , satul Scanteia, com. Scanteia, in suprafata de 1000 mp [....]
» H.C.L. nr. 23/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea activitatilor comerciale in com. Scinteia [....]
» HCL nr. 24/29.03.2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Scanteia, judetul Iasi
» H.C.L. nr. 25/29.03.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri locale in com. Scinteia"
» H.C.L. nr. 26/29.03.2018 - privind modificarea pretului de pornire al licitatiei pentru inchirierea spatiului de la parterul blocului de locuinte [.....]
» HCL nr.27/26.04.2018 - privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarea [....]
» HCL nr.28/26.04.2018 - privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trim.I anul 2018
» HCL nr.29/26.04.2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala [....]
» HCL nr.30/26.04.2018 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului si a unor servicii [....]
» HCL nr.31/26.04.2018 - privind includerea in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Scanteia [....]
» HCL nr. 32/31.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului AGA ARSACIS [...]
» HCL nr. 33/31.05.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice [...]
» HCL nr. 34/31.05.2018 privind aprobarea transferului sumei de 4 mii lei [...]
» HCL nr. 35/31.05.2018 privind aprobarea Programului manifestariilor cultural sportive [...]
» HCL nr. 36/31.05.2018 privind aprobarea raportului primarului privind situatia gestionarii bunurilor [...]
» HCL nr. 37/31.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta ale Consiliului local Scanteia [...]
» HCL nr. 38/31.05.2018 privind valorificarea tablei rezultate [...]
» HCL nr. 39/13.05.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» HCL nr. 40/28.06.2018 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta [...]
» HCL nr. 41/28.06.2018 privind modificarea bugetului local in anul 2018
» HCL nr. 42/26.07.2018 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul II anul 2018
» HCL nr. 43/26.07.2018 privind modificarea bugetului local in anul 2018
» HCL nr. 44/26.07.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS
» HCL nr. 45/26.07.2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii [...]
» H.C.L. nr. 46-2018 privind rectificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 47-2018 privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea documentatiei pentru amenajarea spatiului fostei centrale termice, precum si stabilirea
» H.C.L. nr. 48-2018 privind aprobarea asigurarii unei zone de siguranta
» H.C.L. nr. 49-2018 privind rectificarea unor pozitii din inventarul public
» H.C.L. nr. 50-2018 privind includerea în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public
» H.C.L. nr. 51-2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» H.C.L. nr. 52-2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului
» H.C.L. nr. 53-2018 privind rectificarea bugetului local in anul 2018
» H.C.L. nr. 54-2018 privind asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii S.C.I.M.
» H.C.L. nr. 55-2018 privind modificarea bugetului local din anul 2018
» H.C.L. nr. 56-2018 privind aprobarea executiei bugetelor
» H.C.L. nr. 57-2018 privind reactualizarea inventarului bunurilor
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006